Adalet Desteklendİkçe Güçlenİr
Depremzede Hukuk Bursu
Adalet Desteklendİkçe Güçlenİr
Depremzede Hukuk Bursu
*Son Başvuru Tarihi : 22 Mayıs 2023
*Başvuru Adresi : caga@caga.gen.tr veya
Çağa Hukuk Vakfı Süleyman Seba Cad. BJK Plaza A/81 Beşiktaş-Istanbul

Burs Türkiye dahilinde Hukuk Fakültelerinde hukuk öğrenimi görmekte olan depremzede lisans öğrencilerine verilecektir. Toplamda azami 15 kişilik bir kontenjan bu burs için ayrılmıştır. Burs tutarı 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için aylık 1.250 TL’dir. Burs her yılın Ekim ayı başından geçerli olmak üzere bağlanır, Haziran ayı sonu itibariyle sona erdirilir. Bir sonraki eğitim-öğretim dönemi için yeniden başvuru yapılması gerekecektir.

2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için burs bağlananlara Haziran ayı zarfında geriye yönelik toplu ödeme yapılacaktır.
Burs kriterlerini karşılayan depremzede üniversite öğrencileri başvuru adreslerinden şahsen başvuru yapmalıdır.

*Kimler bu burstan faydalanabilir ?*

Aşağıdaki kriterleri karşılayan ve örgün eğitimde kayıtlı bulunan deprem mağduru Hukuk Fakültesi lisans düzeyindeki öğrenciler bu burstan faydalanabilecektir.

1.Kendi veya anne-babasının ikamet adresi belediye veya e-devletten belgelenmesi koşuluyla 6 Şubat 2023 tarihi itibari ile Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye illeri içerisinde bulunmak.

2.Ailesinin gelir durumu itibari ile öğrenimini sürdürebilmek için ek desteğe ihtiyacı bulunmak.

3.Geçmiş dönemler ağırlıklı not ortalamasının 3 veya üzerinde olması (1.sınıf öğrencileri için başvuru tarihi itibari ile kayda geçmiş notları dikkate alınacaktır).

Ya da; Tüm takvim yılı boyunca “Life After Disaster” inisyatifine ayda en az 20 saat gönüllü destek çalışmasında bulunmak (bu çalışmayı gerçekleştirecek olanlarda yukarıda düzenlenen geçmiş dönem başarı şartı aranmayacaktır) (Söz konusu çalışmanın devamlılığının LAD tarafından vakfımıza teyidi aranır, çalışma aksatıldığı takdirde burs ödemesi sonlandırılacaktır)

4.Öğrenimini tamamladıktan sonra avukatlık mesleğine girmesi halinde en az 1 depremzede aileye afetle bağlantılı hukuki konularda avukatlık asgari ücret tarifesini aşmamak kaydı ile danışmanlık desteği vereceği yönünde taahhütte bulunmak

5.Vakıf yönetimince gerekli görülen hallerde bursiyer adayı ile sözlü mülakat yapılma hakkı saklıdır.


*Burs başvurusu nasıl yapılır ?*

*Çağa Hukuk Vakfı Depremzede Burs Başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir, En geç 22 Mayıs 2023 tarihine kadar caga@caga.gen.tr adresine e-posta yolu ile iletilmeleri veya Çağa Hukuk Vakfı Süleyman Seba Cad. BJK Plaza A/81 Beşiktaş-Istanbul adresine elden teslim edilmeleri gereklidir:

✔ Fotoğraflı Burs Başvuru Dilekçesi (Gerek başvurucunun gerek ailesinin depremden ne şekil ve ölçüde etkilendikleri bilgilerini, genel olarak aile durumunu, gelir kaynaklarını, eğitim hayatı boyunca nasıl geçindiğini, başka burslar alıp almadığı bilgilerini, adayın eğitim ve meslek hayatına dair amaçları ve planlarını içermeli; bursa duyulan ihtiyacı sebepleri ile birlikte ortaya koymalıdır- el yazısı ile hazırlanması mümkündür)
✔ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
✔ Tüm aileyi gösterir tam vukuatlı nüfus kaydı (E-devletten)
✔ Öğrenci belgesi (Okuduğu üniversiteden veya E-devlet/E-okul’dan alınmalı)
✔ Okuduğu üniversiteden alınacak geçmiş tüm dönemler not dökümü (Transkript)
✔ Anne ve babaya ait adli sicil kaydı (E-devletten, arşiv kaydını da içerecek şekilde, isimler gözükmelidir)
✔ Öğrenci 18 yaş üzeri ise Adli Sicil Kaydı (Arşiv kaydını da içerecek şekilde- E-devletten)
✔ Anne-babanın gelir durumunu tevsik edici belgeler
✔ Tüm aileyi gösterir tam vukuatlı nüfus kaydı (E-devletten)
✔ Anne ve babaya ait tapu bilgileri sorgulama liste ekranı (E-devletten, isimler gözükmelidir)
✔ Öğrencinin ve anne-babasının ikametgah belgeleri (E-devletten)
✔ İkametgah adresinin hasar durumuna ilişkin kayıtlar
✔ Kirada oturuyorsa kira sözleşmesinin örneği, yurtta kalıyorsa ilgili yurttan alınacak yazı
✔ Kendisinin ve ailesinin herhangi bir sigorta kurumuna kayıtlı olup olmadığını gösterir evrak
✔ Herhangi bir kurumdan burs yardımı alınıyorsa veya alınmak üzere başvuru yapılmışsa konuyla ilgili belgeler (Not: Başka bir kurumdan burs alınıyor olması burs verilmesine engel teşkil etmemektedir.)
✔ Taahhütnameler (İlk değerlendirmeyi geçenlerden burs bağlanması aşamasında ayrıca talep olunacaktır)
✔ İrtibat adresi, telefon numaraları ve banka hesap numarası


*Öğrenci burstan ne kadar süre faydalanabilir ?

Depremzede Bursu 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar geçerlidir.

2023-24 Eğitim yılı ve sonrası için adayların ilan olunacak şartlar dairesindeki kriterleri karşılamaları ve yeniden burs başvurusunda bulunmaları gerekecektir. 2022-2023 döneminde burs almış olmak devam eden yıllarda bursa devam edilme hakkı bahşetmeyeceği gibi Vakıf’ın şartları değiştirme veya yeni şartlar getirme hakkı saklıdır.

*Ödenecek burs miktarı aylık ne kadar ?
1250 TL (Aylık)

Burslar, Ekim 2022’den başlayarak Haziran 2023 sonuna kadar tahakkuk edecektir. Burs bağlandığında geçmiş ayların ödemeleri toplu olarak yapılacaktır.
Bu burs Çağa Hukuk Vakfı tarafından sağlanmaktadır