Afetten Sonra Yaşam Forumu
Özel Sektör - Sivil Toplum Buluşması
Afetler sonrasında toplumların daha hızlı, etkili ve kapsayıcı bir şekilde toparlanabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde hareket etmesi büyük önem taşır. Afetten Sonra Yaşam Forumu, afet yönetimi süreçlerinde karşılaşılan zorluklara karşı, yaratıcı çözüm yollarını ve en iyi uygulamaları keşfetme imkanı sunmaktadır. Forum, afet yönetimi alanındaki çeşitli bakış açılarını ve yaklaşımlarını bir araya getirerek, bu alanda global düzeyde bir farkındalık ve işbirliği ağı kurmayı hedefler.

Etkinliğimiz, özellikle afetler sonrası toplumların yeniden yapılanmasında özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının rolünü vurgulayacak ve bu iki sektör arasında etkili ortaklıklar kurulmasının önemini ele alacaktır. Forum, katılımcılarının afet yönetimi konusunda bilgi birikimlerini artırmalarını, yeni stratejiler geliştirmelerini ve gelecekteki afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedefler
  • İşbirliği Olanaklarını Artırmak: Forum, STK'lar ve özel sektör temsilcileri arasında yeni işbirliği olanaklarını keşfetmeyi ve teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu, ortak projeler, kaynak paylaşımı ve bilgi alışverişi yoluyla gerçekleştirilebilir.
  • Yenilikçi Çözümleri Teşvik Etmek: Forum, afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık konularında yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmeye yönelik fikir ve projelerin sunulmasına olanak tanıyacak.
  • Bilgi ve Deneyim Paylaşımı: Katılımcıların, afet yönetimi ve iyileştirme süreçlerindeki deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını paylaşmaları teşvik edilecek. Bu paylaşım, paneller, atölye çalışmaları ve ağ oluşturma etkinlikleri aracılığıyla sağlanacak.
  • Uzun Süreli Yeniden Yapılanma Stratejilerine Katkı: Özellikle büyük afetler sonrası uzun vadeli yeniden yapılanma gereksinimlerine odaklanarak, bu süreçte özel sektörün ve STK'ların nasıl daha etkin rol oynayabileceklerine dair stratejiler geliştirilecek.

Katılımcı Profili
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar): Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık konularında çalışan STK temsilcileri.
  • Özel Sektör Temsilcileri: Afet yönetimi ve toplumsal iyilik konularında kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapmaya ilgi duyan şirketler ve iş dünyası liderleri.
  • Yerel Yönetim Yetkilileri: Afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında rol alan devlet görevlileri.
  • Uluslararası Ajanslar: Afet yönetimi ve insanî yardım konularında çalışan uluslararası kuruluşların temsilcileri.
  • Gönüllüler ve Topluluk Liderleri: Afet bölgelerinde aktif olarak çalışan veya bu konularda gönüllü faaliyetlerde bulunan bireyler.
  • Medya Temsilcileri: Afet yönetimi, sosyal sorumluluk ve STK-özel sektör işbirliği konularında kamuoyu bilincini artırmak isteyen basın ve medya mensupları.