Danışma Kurulumuz

Danışma Kurulumuz
Girişimimizin Etki Dolu Yolculuğuna Yön Veren Vizyoner Liderler
Çok kıymetli danışma kurulu üyelerimize değerli katkıları, yönlendirmeleri ve destekleri için en içten şükranlarımızı sunarız. Ortak akılları, uzmanlıkları ve misyonumuza olan inançları, organizasyonumuzun gelişimini ve etkisini şekillendirmede oldukça yardımcı olmuştur.