deprem
6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyinde, hem Türkiye hem de Suriye'de büyük çaplı yıkımlara sebep plan 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem
6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyinde, hem Türkiye hem de Suriye'de büyük çaplı yıkımlara sebep plan 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusunu vuran 7,8 büyüklüğündeki depremi takip eden gün ve haftalarda, şiddeti 5,5'i aşan binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Bu artçı sarsıntılar, yıkımı şiddetlendirirken, çökmüş veya ciddi şekilde hasar görmüş yaklaşık 200.000 göçük binanın altında mahsur kalan çok sayıda kişiyi arama-kurtarma operasyonlarını da yavaşlattı. Bu vahim manzara, bölgeyi etkisi altına alan ağır kış koşullarının da eklenmesiyle, büyük ölçüde çocuk, yaşlı ve korunmaya muhtaç diğer insanları olumsuz etkileyecek biçimde daha da vahim bir görünüm kazandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, deprem ve şiddetli kar fırtınasının eklemlenmesiyle karayolları hasar gördü veya kapandı, elektrik kesintileri meydana geldi, telekomünikasyon ağları çöktü ve tüm bunlar arama-kurtarma çalışmalarına darbe vurdu. Türkiye-Suriye sınırı boyunca yaklaşık 750.000 kişinin çadırlara, derme çatma barınaklara veya yıkılan binaların kalıntılarına sığındığı tahmin ediliyor. Tahminlere göre toplam hasarın %81'i Türkiye'nin yaklaşık 6,45 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde meydana geldi.

Dünya Bankası, Türkiye'de okullar, hastaneler, telekomünikasyon ağları ve bayındırlık işleri gibi kritik önemi haiz üst ve altyapıların uğradığı fiziksel hasarın maliyetinin 34,2 milyar dolar olduğu tahmininde bulunuyor. Bu tutar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) kabaca % 4'üne denk gelmektedir.
UZUN VADElİ TOPARLANMAya odaklanmak

Afet sonrası atılan bilinçli adımlar, toparlanmanın anahtarıdır. LAD sosyal etki ağı bilgi, bağlantı ve kaynakları sahaya taşır ve zorlukları başarıya dönüştürür.

Özellikle afetler sonrası toplumların yeniden yapılanmasında özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının rolünü vurgulayacak olan Afetten Sonra Yaşam Forumu bu iki sektör arasında etkili ortaklıklar kurulmasının önemini ele alacaktır. Forum, katılımcılarının afet yönetimi konusunda bilgi birikimlerini artırmalarını, yeni stratejiler geliştirmelerini ve gelecekteki afetlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Etkinlik Sayfası
Doğal afetler, arkalarında bir yıkım ve çaresizlik izi bırakarak topluluklar üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir. Yeniden inşa etme ve toparlanma süreci devam ederken, toplulukların yeni bir normale kavuşması da uzun bir süre gerektirebilir. Sosyal, çevresel ve ekonomik çıktılara öncelik veren sosyal girişimler, işte bu toparlanma sürecinde dönüştürücü bir değişimi hızlandırma potansiyeline sahiptir.
Umut Taşımak
LAD sosyal etki ağı yerel inisiyatiflerden global iş birliklerine kadar geniş bir yelpazedeki paydaşları bir araya getirir. Bu entegrasyon sayesinde, afet bölgelerini yeniden inşa etmek ve umuda dönüştürmek için daha etkin çözümler yaratır.
Felaketlerden en çok etkilenen bölgelerde liderlik ve girişimcilik ruhunu teşvik etmek için çalışıyoruz.
Afet direngenliğini arttırmak için liderlik becerileri geliştirerek yerel halkı güçlendiriyoruz.
Afet direngenliği toplulukların daha etkin bir şekilde afetlere hazırlanmalarına, müdahale etmelerine ve afetlerden kurtulmalarına yardımcı olduğundan, toplumsal kalkınmanın önemli bir yönünü teşkil eder. Afet direngenliği tesis etmenin temel unsurlarından biri, yerel aktörlerin liderlik becerilerini geliştirmektir. Gerekli bilgi, beceri ve kaynaklarla güçlendirilmiş yerel aktörler, toplulukların afetlerin etkilerine daha iyi dayanabilmesine ve daha çabuk toparlanmasına katkı sunar.
Günümüzün birbirine bağlı dünyasında, kurumların yalnız başına yarattığı etkiler sınırlı kalmaktadır. Bir sosyal etki olarak LAD, kolektif eylemin dönüştürücü gücünü ve birlikteliğin önemini ortaya koyar.
LAD Sosyal Etki Ağınının Öne Çıkan Özellikleri
Her gün, insanların hayatlarını iyileştirmek ve aydınlatmak için özverili bir şekilde çalışıyoruz.
 • 🌱 Bütünsel İyileşme:
  Kısa vadeli projeler yerine, kalıcı çözümlere odaklanırız. Çözüm sağlayıcılar, eğitimciler ve fon sağlayıcılarla birlikte 360 derece iyileşme yaklaşımını destekleriz.
 • 🌍 Ölçeklenebilir Etki:
  Başarı hikayelerimiz sadece yerelle sınırlı kalmaz. Diğer afet bölgelerinde uygulanabilecek bir rehber haline gelirler.
 • 🚀 Güçlendir & Ayağa Kaldır:
  Liderlik ve girişimcilik becerilerinin tohumlarını ekmemize yardımcı olun. Birlikte, toplulukların daha güçlenmesini ve gelecekteki zorluklara hazır olmasını sağlayabiliriz.
 • 💡 Sürdürülebilirlik & Büyüme:
  Yerel ihtiyaçlara hizmet eden sürdürülebilir projelerin bir parçası olun ve kısa vadeli ihtiyaçlar giderildikten sonra bile devam eden kalıcı bir gelişimi destekleyin.
 • 📚 Geliş & Öğren:
  Paylaşılan deneyimlerin yarattığı gelişime inanıyoruz. Saha çalışmaları, atölyeler ve diğer eğitim çalışmalarının bir parçası haline gelin.
 • 🤝 İşbirliği Önemli Bir Anahtardır:
  Kolektif bilgi paylaşımının gücüne tanık olun. Eğitimcilerden çözüm sağlayıcılara, ağımız paylaşılan bilgi ve yenilikle büyüyor.
 • 💰 Etkili Fonlama:
  Bir destekçi olarak, katkınızın en iyi şekilde kullanıldığından emin olabilirsiniz. Çeşitli fon sağlayıcıları ve yerel proje yöneticileriyle yaptığımız işbirlikleri kaynakların etkili şekilde kullanılmasını sağlar.
 • ❤️ Güven & Şeffaflık:
  LAD'da topluluk her şeyin merkezindedir. Gerçek değişime adanmış şeffaf bir sosyal etki ağı inşa etmek için çalışıyoruz.
LAD ağı içinde her birey, kurum veya fikir sinerjik bir etki yaratır. Kaynakları bir araya getirmek bizi daha etkili ve verimli kılar.
Afet sonrası uzun vadeli toparlanmayı hedefleyen destek programları sağlamak etkili müdahele için çok önemlidir.
Afetten etkilenen topluluklara odaklansak da burada oluşturulan ilişkiler ve işbirlikleri sıkça daha geniş toplumsal bir etkiye yol açar.
PAYDAŞIMIZ OLUN
Kuruluşları bizimle ortak olmaya ve kolektif etkimizi en üst düzeye çıkarmaya davet ediyoruz. Kaynakları, uzmanlığı ve ilişki ağlarını paylaşarak çabalarımızı güçlendirebilir, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilir ve kalıcı bir değişim yaratabiliriz. Birlikte, zorlukların üstesinden gelebileceğimize ve topluluğumuzun yararına yenilikçi çözümler üretebileceğimize inanıyoruz.
Bir toplantı planlamak için lütfen bize bir tanıtım e-postası gönderin.
İletişime Geçin